Fiilimsi En Kolay Nasıl Bulunur? İpuçları ve Öneriler

“Fiilimsi en kolay nasıl bulunur?” sorusuna cevap arıyorsanız, doğru yerdesiniz! Bu makalede, fiilimsi nedir, nasıl bulunur ve kullanılır gibi sorularınızın yanıtlarını bulacaksınız. Fiilimsi bulmak için izlemeniz gereken adımları öğrenmek için okumaya devam edin.

Fiilimsi en kolay nasıl bulunur? Sorusu, Türkçe dilbilgisinde sıkça karşılaşılan bir konudur. Fiilimsiler, cümlelerde fiil gibi davranan ancak fiil kökü olmayan kelimelerdir. Fiilimsi bulmak için öncelikle cümledeki eylemi belirlemek önemlidir. Fiilimsi, genellikle eylemin sonuna eklenen -me, -ma, -dik, -mez gibi eklerle oluşturulur. Fiilimsi en kolay nasıl bulunur? Sorusuna cevap olarak, cümledeki eylemi tespit ederek bu ekleri aramak gerekmektedir. Fiilimsi bulmak için cümleyi parçalara ayırmak ve eylemi belirlemek önemlidir. Bu şekilde fiilimsiyi daha kolay bulabilirsiniz.

Fiilimsi en kolay nasıl bulunur? Dilbilgisindeki işlevine dikkat ederek fiilimsileri bulabilirsiniz.
Fiilimsi bulmak için cümledeki eylemin ne olduğunu belirleyin.
Fiilimsiler, bir cümlenin anlamını tamamlamak için kullanılır.
Fiilimsiler genellikle ek alarak veya kök değiştirerek oluşturulur.
Fiilimsileri bulmak için cümleyi parçalara ayırarak analiz edebilirsiniz.
 • Fiilimsi, bir cümlenin yapısını tamamlayan bir dil bilgisi unsuru olarak tanımlanır.
 • Cümledeki eylemi belirleyerek fiilimsi bulabilirsiniz.
 • Bazı yaygın fiilimsi türleri arasında isim-fiil, sıfat-fiil ve zarf-fiil bulunur.
 • Fiilimsiler, cümledeki anlamı zenginleştirmek veya belirli bir işlevi yerine getirmek için kullanılır.
 • Fiilimsiler, Türkçe dilbilgisinin önemli bir parçasıdır ve metinlerde sıkça kullanılırlar.

Fiilimsi nedir ve nasıl bulunur?

Fiilimsi, fiil köküne benzeyen ancak isim veya sıfat gibi işlev gören bir kelime türüdür. Fiilimsiler, genellikle “-me”, “-ma”, “-iş”, “-işme” gibi eklerle oluşturulur. Fiilimsileri bulmak için cümledeki eylemi veya durumu belirleyip, ona uygun ekleri kullanarak fiilimsiyi oluşturabilirsiniz.

Fiilimsi Nedir? Fiilimsi Nasıl Bulunur?
Fiilimsi, bir fiilin isim görevi yaparak kullanılmasıdır. Fiilimsi, bir fiilin sonuna -mek veya -mak eklenerek oluşturulur.
Fiilimsi, eylemin isim hali olarak kullanılır. Fiilimsi, cümlede isim görevi yapar ve çoğunlukla isim gibi kullanılır.
Örnek: gitmek (fiil) -> gitme (fiilimsi) Örnek: okumak (fiil) -> okuma (fiilimsi)

Fiilimsiler kaç çeşittir?

Fiilimsiler, eylemlerin farklı çeşitlerini ifade edebilen bir kelime türüdür. Genel olarak, olumlu, olumsuz, geçmiş zaman, şartlı gibi çeşitli fiilimsi türleri bulunmaktadır. Bu türler, eylemin anlamını veya zamanını değiştirerek cümleye farklı bir nuans katar.

 • Aksiyon filmleri
 • Komedi filmleri
 • Dram filmleri

Fiilimsilerin özellikleri nelerdir?

Fiilimsilerin bazı ortak özellikleri vardır. Örneğin, fiilimsiler isim veya sıfat gibi işlev görebilir ve cümlede nesne veya özne olarak kullanılabilir. Ayrıca, fiilimsilerin çekimlenme özelliği bulunmaz, yani zamana veya kişiye göre değişmezler.

 1. Fiilimsiler, bir eylemin isimleştirilmiş halidir.
 2. Fiilimsiler, -me, -ma ekinin fiillere eklenmesiyle oluşturulur.
 3. Fiilimsiler, cümle içinde isim gibi kullanılabilir.
 4. Fiilimsiler, birleşik fiillerin yardımcı fiilinin önüne gelebilir.
 5. Fiilimsiler, cümlede çeşitli görevlerde kullanılabilir (nesne, tümleç, özne vb.).

Fiilimsiler hangi eklerle oluşturulur?

Fiilimsiler genellikle “-me”, “-ma”, “-iş”, “-işme” gibi eklerle oluşturulur. Bu ekler, fiil köküne eklenerek fiilin isim veya sıfat haline gelmesini sağlar. Örneğin, “koşmak” fiilinden “koşma” fiilimsisi, “gülmek” fiilinden “gülme” fiilimsisi oluşturulabilir.

Eklemek için kullanılan Ek Anlamı Örnek Fiilimsi
-mek/-mak Eylemi yapma veya oluşumu ifade eder. koşmak, çalışmak
-t/-dık Geçmiş zamanı ifade eder. yazdık, geldi
-çe/-ca Şekil, tarz veya durumu ifade eder. hızlıca, güzelce

Fiilimsiler nasıl kullanılır?

Fiilimsiler, cümlede isim veya sıfat olarak kullanılabilir. İsim olarak kullanıldığında, cümlede nesne veya özne olarak yer alabilir. Sıfat olarak kullanıldığında ise, bir ismi niteler ve onunla ilgili bilgi verir. Fiilimsilerin cümledeki rolüne ve anlamına bağlı olarak farklı şekillerde kullanılabilirler.

Fiilimsiler, cümle içinde fiil gibi kullanılarak eylem bildiren kelimelerdir ve çoğunlukla mastar halinde kullanılırlar.

Fiilimsi cümle örnekleri nelerdir?

Fiilimsi cümle örnekleri, fiilin isim veya sıfat haline geldiği yapıları içerir. Örneğin, “Yürüme hızın çok yüksek.” cümlesinde “yürüme” fiilimsisi isim olarak kullanılmıştır. Bir diğer örnek ise, “Koşan çocuklar parkta oynuyor.” cümlesinde “koşan” fiilimsisi sıfat olarak kullanılmıştır.

Fiilimsi cümle örnekleri, “yürüyüş yapmak istediğim”, “kitap okumak için zaman bulamadım” gibi eylemi niteleyen cümlelerdir.

Fiilimsi ile ilgili öğrenmek istediğim kurallar nelerdir?

Fiilimsi ile ilgili öğrenmek istediğiniz bazı kurallar şunlardır: Fiilimsiler genellikle “-me”, “-ma”, “-iş”, “-işme” gibi eklerle oluşturulur. Fiilimsiler cümlede isim veya sıfat olarak kullanılabilir. Fiilimsilerin çekimlenme özelliği yoktur, yani zamana veya kişiye göre değişmezler. Fiilimsiler, eylemin anlamını veya zamanını değiştirerek cümleye farklı bir nuans katar. Bu kuralları anlayarak ve örneklerle pekiştirerek fiilimsileri daha iyi kullanmayı öğrenebilirsiniz.

Fiilimsi Nedir?

Fiilimsi, fiillerden türetilen ve fiilin gösterdiği eylem veya durumun isim veya sıfat gibi işlevleri yerine getiren bir kelime türüdür. Fiilimsiler, isim cümlelerinde, sıfat cümlelerinde veya zarf cümlelerinde kullanılabilirler. Fiilimsi, fiil kökünden türetilirken kökün sonuna -me, -ma eki eklenerek oluşturulur.

Fiilimsi Türleri Nelerdir?

Fiilimsiler, eylem, sıfat ve zarf fiilimsi olmak üzere üç farklı türe ayrılır.

– Eylem fiilimsi: Fiilin eylem anlamını taşıyan fiilimsidir. Örneğin, “koşmak” fiilinden türetilen “koşu” kelimesi eylem fiilimsidir.

– Sıfat fiilimsi: Fiilin sıfat anlamını taşıyan fiilimsidir. Örneğin, “gezmek” fiilinden türetilen “gezgin” kelimesi sıfat fiilimsidir.

– Zarf fiilimsi: Fiilin zarf anlamını taşıyan fiilimsidir. Örneğin, “hızlı gitmek” fiilinden türetilen “hızlıca” kelimesi zarf fiilimsidir.

Fiilimsi Nasıl Kullanılır?

Fiilimsiler, cümlede isim veya sıfat gibi işlevler görebilirler. İsim fiilimsiler, cümlede özne, nesne veya tümleç olarak kullanılabilir. Sıfat fiilimsiler ise bir ismi niteleyerek ona sıfat görevi yaparlar. Zarf fiilimsiler ise zarf cümlelerinde kullanılarak fiilin nasıl yapıldığını belirtirler. Fiilimsiler, isim soylu kelime gibi kullanıldığı için çoğul yapılabilirler ve sıfatlarla birleşerek sıfat tamlamaları oluşturabilirler.

Fiilimsi bulmak için ipuçları nelerdir?

Fiilimsi bulmak için cümledeki eylemi veya durumu belirleyip, ona uygun ekleri kullanarak fiilimsiyi oluşturabilirsiniz. Cümledeki eylem kökünü belirlemek ve ona uygun ekleri eklemek fiilimsiyi bulmanızı sağlayacaktır. Ayrıca, fiilimsi oluşturmak için “-me”, “-ma”, “-iş”, “-işme” gibi eklerin kullanıldığına dikkat etmek de size ipuçları verebilir.